Cara Membedakan Cupang Hias dan Cupang Aduan

Hello guys, selamat datang website Dota 2 Indonesia. Saya akan berbincang-bincang tentang “Cupang Hias dan Cupang Aduan“. Berikut ulasannya secara lengkap dibawah ini:

Cupang-Hias-dan-Cupang-Aduan

Ikan cupang ialah jenis ikan hias air tawar yang peminatnya ingin stabil. Harga yang murah, motif yang estetis serta perawatan yang gampang menjadi pesona tersendiri semua pehobi guna memeliharanya.

Ikan cupang dipecah menjadi dua yakni ikan cupang hias dan cupang aduan. Perbedaan dua-duanya tersebut tidak dipisahkan menurut spesiesnya. Mungkin untuk semua pehobi memisahkan antara ikan cupang hias dan ikan cupang aduan paling mudah sebab sudah terbiasa. Namun bertolak belakang untuk orang awam yang baru mengenal ikan cupang, untuk memisahkan ikan cupang hias dan aduan mesti memahami ciri fisiknya.

Terdapat sekian banyak jenis ikan cupang yang terdapat di pasaran. Diperkirakan ketika ini ada lima jenis ikan cupang yang tidak sedikit diperjual belikan antara lain Betta mahachai, Betta smaragdina dan Betta imbellis, Betta splendens, Betta stiktos.

Jenis-jenis ikan cupang saat ini sudah tidak sedikit dikembangkan dari hasil persilangan. Bagi mengkategorikannya maka dipisahkan menjadi ikan cupang hias dan ikan cupang aduan.


Cara Membedakan Cupang Hias dan Cupang Aduan

Nah, untuk memisahkan antara dua-duanya akan membicarakan ciri-ciri kedua jenis ikan cupang tersebut. berikut ayo kita simak.


1. Ikan Cupang Hias

Sesuai dengan namanya, ikan cupang hias adalahikan cupang yang mempunyai keidahan dalam warna maupun format siripnya. Ciri-ciri ikan cupang hias antara lain:

  • Ikan cupang hias mempunyai warna tubuh yang terang dan cerah serta mempunyai warna yang beragam.
  • Bentuk siripnya lebar dan tampak anggun. Terdapat format yang khas pada siripnya.
  • Ikan cupang hias ingin tenang dan tidak tidak jarang kali aktif bergerak.
  • Ketika berhadapan dengan musuh, ikan cupang hias bakal mengembangkan sirip dan ekornya sampai-sampai akan terlihat paling menawan.

Ikan cupang hias rata-rata berasal dari jenis Betta Splendens murni maupun yang telah di kawin silangkan. Terdapat sekian banyak jenis ikan cupang hias yang menjadi primadona saat dilombakan antara lain, halfmoon, double tail, crown tail dan plakat.


3. Ikan Cupang Aduan

Berbeda dengan cupang hias yang tidak sedikit diminati semua pehobi dari format tubuhnya yang indah. Ikan cupang aduan disebutkan berkualitas bilamana cupang aduan itu mempunyai keganasan saat diadu dengan lawanya. Pada lazimnya ada sejumlah ciri jasmani untuk mengenali ikan cupang aduan antara lain:

  1. Ikan cupang aduan ingin agresif dan jarang tenang.
  2. Ikan cupang aduan yang mempunyai mental yang baik bakal mengembangkan sirip dan ekornya penuh saat melihat lawannya.
  3. Tubuh ikan cupang aduan lebih banyak namun siripnya tidak selebar ikan cupang hias. Cupang aduan mempunyai tubuh yang tampak kekar dan tebal sampai pangkal ekor.
  4. Apabila diperhatikan, pada mulut ikan cupang aduan tertutup dan jarang terbuka. Terdapat gigi runcing pada unsur atas bibir yang ditandai dengan bintik-bintik putih.

Ikan Cupang aduan berasal dari sejumlah jenis ikan cupang antara lain Betta splendens, Betta Mahachai dan Betta imbellis. Sebetulnya ikan cupang aduan adalahtindakan yang tidak cukup baik sebab akan menganiaya makhluk hidup. Kontes adu cupang sendiri melulu ada di Negara Asia tergolong di Indonesia. Sedangkan di Amerika dan Eropa mengadu fauna termasuk cupang adalahhal yang ilegal.


Demikian Sekilas Mengulas Tentang Cara Membedakan Cupang Hias dan Cupang Aduan

Semoga Bermanfaat yang Disampaikan. Terima Kasih…!!!


Baca Juga :


Jangan Lupa Share Guys …!!!